Brusselse tweetalige lerarenopleiding van start in academiejaar 2017-2018

Publicatiedatum: 
20 februari 2017
De Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) starten met een Brusselse tweetalige lerarenopleiding. Beide hogescholen gaan intensief samenwerken voor hun lerarenopleiding lager onderwijs. De leraren die uitstromen uit deze opleiding kunnen zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig lager onderwijs lesgeven.
Foto persconferentie

Na het behalen van een diploma bachelor aan de ene instelling, kunnen studenten een aansluitend verkort traject volgen aan de andere instelling. Als een student de beide diploma’s op zak heeft – één erkend door de Vlaamse Gemeenschap en één erkend door de Franse Gemeenschap – kan hij of zij in beide onderwijssystemen aan de slag.

De kennis van het Frans en het Nederlands zal een permanent aandachtspunt vormen, zowel tijdens de basisopleiding als in het aanvullend traject, zodat de vereiste taalniveaus worden behaald. De tweetalige leerkrachten zullen beter gewapend zijn om les te geven in een grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is. Ze zullen als meertalige leerkracht beter kunnen inspelen op de leefwereld en de noden van hun toekomstige leerlingen.

De eerste studenten die als tweetalige leerkracht zullen afstuderen, starten in september 2017.

Websites: