Brusselse CLB’s bundelen krachten om in te zetten op sterke leerlingenbegeleiding

Publicatiedatum: 
10 november 2017
Er is een unieke samenwerking tussen twee Brusselse Centra voor Leerlingbegeleiding. Het gaat om het CLB van de VGC en het CLB van Scholengroep Brussel. De 2 CLB's werken samen aan een sterke en kwaliteitsvolle begeleiding van leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Samenwerking CLB VGC en CLB Scholengroep Brussel

Gemeenschappelijke hoofdvestigingsplaats

De 2 CLB's hebben een gemeenschappelijke hoofdvestigingsplaats in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem. De VGC en Scholengroep Brussel kiezen zo bewust voor de voordelen van schaalvergroting en samenwerking.

Samen begleiden de 2 CLB's 38.000 leerlingen uit 140 scholen in Brussel en de rand.

Inhoudelijke versterking

De samenwerking leidt tot een inhoudelijke versterking van kennis en ervaring ten behoeve van de leerlingen, scholen én ouders. Beide CLB’s hebben in het verleden op uiteenlopende vlakken specifieke expertise opgebouwd die ze nu met elkaar delen.

Door in te zetten op zowel gezamenlijke als complementaire professionalisering zullen medewerkers beter voorbereid zijn op de specifieke en typisch grootstedelijke uitdagingen van de Brusselse scholen.

Organisatorische voordelen

De schaalvergroting biedt ook op organisatorisch vlak veel voordelen. Ondersteunende activiteiten zoals boekhouding, preventie-en welzijn, personeel en aankoop worden samen uitgebouwd terwijl het delen van specifieke infrastructuur, waaronder medisch circuits, mediatheek, testotheek, en materiaalbeheer zorgt voor meer effectiviteit.

Samenwerking al sinds 2014

De samenwerking dateert al van 2014 toen beide inrichtende machten beslisten om een Regionale Ondersteuningscentrum (ROC) op te richten om te komen tot meer gelijkgerichte aanpak, meer expertisedeling en professionalisering.

Een tweede stap kwam er in september 2016 toen de beide CLB’s effectief samen hetzelfde (huidige) gebouw betrokken om van daar uit te streven naar de best mogelijke leerlingenbegeleiding in Brussel en Vlaams-Brabant

Fotogalerij 
Samenwerking CLB VGC en CLB Scholengroep Brussel
Samenwerking CLB VGC en CLB Scholengroep Brussel
Samenwerking CLB VGC en CLB Scholengroep Brussel
Samenwerking CLB VGC en CLB Scholengroep Brussel