campagnebeeld 'laat je zien'
Touring startte in samenwerking met hun koepelorganisatie FIA, de campagne “Laat je Zien”. De campagne werd opgestart om kinderen en volwassenen te sensibiliseren om zich zichtbaar te maken in het verkeer.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
affiche studiekeuzebeurs 2016
Op de studiekeuzebeurs ontdekten meer dan 2.700 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs samen met hun ouders en leerkrachten het studieaanbod van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. De beurs vond in het schooljaar 2016-2017 plaats van 15 tot en met 18 november 2016 in De Kelders.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
straatbeeld Lutgardisschool
Op 16 november 2016 vond in aanwezigheid van VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw van de Lutgardisschool in de Generaal Fivéstraat 84 te Etterbeek. Het vroegere kinderdagverblijf werd succesvol omgevormd tot gloednieuwe lokalen voor de basisschool. Het volledige bouwproject kreeg financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
drie boekentassen in rek (foto ©VGC - fotograaf: Lander Loeckx)
De VGC subsidieert kleinschalige gemeenschapsprojecten voor armoedebestrijding. Welke projecten komen in aanmerking? Onder meer moeten mensen in armoede actief betrokken zijn in het project, en hun competenties moeten doorheen het project versterkt worden. De maximale subsidie voor een project is 5.000 euro. Interesse?
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
buizen met thermometers in stooklokaal
393.887,80 euro: dat is het bedrag dat de VGC uittrekt voor de subsidie ‘Energiezorg op School 2016’. Zesentwintig scholen kregen VGC-subsidies om energiezuinige maatregelen te nemen: nieuwe regelingen voor de verwarming, een nieuwe ketel, debietmeters, isolatie op het dak van een schoolgebouw …
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
de toekomstige tienerschool in Anderlecht: in de voormalige kerk van Scheut in Anderlecht (foto: ©googlemaps)
Dinsdag 25 oktober stelde de VGC samen met Brusselse schoolbesturen een nieuw onderwijsconcept voor: de tienerschool. Vier jaar in de lagere school, vier jaar in de tienerschool en vier jaar in het secundair onderwijs. Dit verlaagt de overstap van lager naar secundair onderwijs.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Subscribe to