Inspiratiedag Brede School
Hoe kan een Brede School een hefboom zijn voor kansarmoede? Hoe versterken Brede Scholen de (meer)taligheid van kinderen en jongeren? Creëert een Brede School werkelijk extra kansen? Op de inspiratiedag Brede School op 29 april 2014 kijkt u mee achter de schermen van Brede Scholen, en denkt u op een boeiende manier mee over maatschappelijke uitdagingen waar Brede School een antwoord op kan bieden. Inschrijven voor 24 april 2014!
Kinderen eten een ijsje op de Zomerschool
Tijdens de Zomerschool krijgen anderstalige nieuwkomers en anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar een taalbad via speelse en uitdagende activiteiten, en dat onder deskundige begeleiding. De Zomerschool loopt dit jaar van 1 tot en met 25 juli en vindt plaats op de campus van Nieuwland.
Affiche opleidingsbeurs 'Uw Schakel naar Werk' - 5 juni 2014 - © Tracé Brussel
Op 5 juni 2014 vindt voor de zesde keer de opleidingsbeurs 'Uw schakel naar werk' plaats in de Ancienne Belgique. De beurs is bedoeld voor werkzoekenden en iedereen die (af en toe) moet doorverwijzen: toeleiders, consulenten, trajectbegeleiders, inschakelingsagenten … Zij krijgen er een totaaloverzicht van de sector van beroepsopleidingen en werkervaringsprojecten.
Sfeerbeeld After Work Drink 2013 - © Br(ik
Br(ik en Onderwijscentrum Brussel organiseren voor Lesgeven in Brussel een nieuwe After Work Drink op 27 mei vanaf 16 uur in Rits Café.
Kinderen eten een ijsje op de Zomerschool
Enthousiaste vrijwilligers zijn elk jaar de draaiende motor van de Zomerschool. Ook voor de editie 2014 is de Zomerschool op zoek naar gemotiveerde begeleiders.
Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) heeft zijn website volledig vernieuwd. Op de nieuwe www.onderwijscentrumbrussel.be kunt u terecht voor alle informatie over de dienstverlening en de projecten van het OCB.
Subscribe to