Lenie Flamée volgt les via Bednet
In Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Kasterlinden volgt Lenie Flamée (11 jaar) al 4 jaar les via Bednet. Bednet biedt synchroon internetonderwijs (onderwijs op afstand) voor zieke kinderen zoals Lenie die tijdelijk niet naar school kunnen. De leerlingen volgen rechtstreeks de lessen via de computer en hebben interactie met hun klas.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Affiche opleidingsbeurs 2017 - Tracé Brussel
Op 8 juni 2017 vindt de opleidingsbeurs 'Uw schakel naar werk' plaats in de Ancienne Belgique. De beurs is bedoeld voor werkzoekenden, jongeren en iedereen die (af en toe) moet doorverwijzen: toeleiders, consulenten, trajectbegeleiders, inschakelingsagenten … Zij krijgen er een totaaloverzicht van de sector van beroepsopleidingen, werkervaringsprojecten en organisaties die begeleiden naar werk.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Jonge vrouw aan pc (© Lander Loeckx)
Het Digital Belgium Skills Fund financiert projecten die inzetten op het versterken van digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Projectaanvragen kunnen tot 13 juni 2017 ingediend worden.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Cover jaarverslag VGC 2016
Welke projecten en initiatieven heeft de VGC het afgelopen jaar zoal opgezet en ondersteund? Dat leest u in het VGC-jaarverslag 2016 dat als titel kreeg ‘Brusselaars maken samen stad’. Ook het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komt ruim aan bod met artikels over onder andere de tienerscholen, de tweetalige lerarenopleiding en de studiekeuzebeurs.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Affiche Study Spaces Br(ik
Zijn uw studenten nog op zoek naar een plek om samen te blokken? Van maandag 22 mei tot en met zaterdag 1 juli 2017 organiseert Br(ik op verschillende plekken in de stad Study Spaces,
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
prominenten steken spades in de grond voor eerstesteenlegging - Fotograaf: Dries Van den Brande, Kairos
Op 10 mei 2017 vond de officiële eerstesteenlegging plaats voor de bouw van een nieuwe basisschool en secundaire school op de Campus Koekelberg. De VGC neemt het voortouw in dit project. Meer dan 1.000 kinderen gaan school kunnen volgen op de nieuwe site. De Campus Koekelberg zal naast de basisschool en de secundaire school ook plaats bieden aan o.a. een kinderdagverblijf, een gemeenschapscentrum met bibliotheek en een sporthal.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Subscribe to