Gewoon secundair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn in het secundair onderwijs 6 leerjaren. In Brussel zijn er meer dan 40 Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs. Voor bepaalde BSO-, TSO- en KSO-richtingen zijn er 7de specialisatiejaren.
Schema structuur secundair onderwijs

De structuur van het gewoon secundair onderwijs

Het secundair onderwijs bestaat uit drie graden:

  • de eerste graad: het 1ste en het 2de jaar
  • de tweede graad: het 3de en het 4de jaar
  • de derde graad: het 5de, het 6de en het 7de jaar

In de eerste graad krijgen leerlingen een brede basisvorming en maken ze kennis met veel verschillende vakken. Een leerling start in 1ste leerjaar A om nadien door te gaan in het ASO, het KSO of het TSO. Of in het 1ste leerjaar B om later een richting in het BSO te volgen.

Vanaf de tweede graad kiest de leerling voor een studierichting in een van de vier onderwijsvormen:

  • het ASO: algemeen secundair onderwijs
  • het BSO: beroepssecundair onderwijs
  • het KSO: kunstsecundair onderwijs
  • het TSO: technisch secundair onderwijs

Binnen elk van die onderwijsvormen zijn er verschillende studierichtingen. Vanaf 15 jaar is het ook mogelijk om deeltijds te leren en te werken in een centrum voor deeltijds onderwijs, in de leertijd of via 'duaal leren' in het voltijds onderwijs (TSO, BSO).

In ASO-richtingen ligt de nadruk vooral op theorie. In het BSO en de CLW’s wordt een echt vak aangeleerd. In het TSO gaan theorie en praktijk hand in hand en het KSO heeft veel aandacht voor artistieke expressie.

In de tweede en de derde graad zijn er nog altijd enkele gemeenschappelijke vakken voor alle studierichtingen. Maar vanaf het 3de jaar worden vooral vakken gegeven die specifiek zijn voor de gekozen studierichting.

Tot de derde graad behoren ook het Se-n-Se in TSO en KSO (7de jaar secundair-na-secundair), de voorbereidende jaren hoger onderwijs in ASO en KSO en de zevende specialisatiejaren BSO.

Het is belangrijk dat leerlingen een richting kiezen die goed bij hun mogelijkheden en interesses past.

Diploma secundair onderwijs

Een diploma secundair onderwijs wordt behaald door te slagen voor een 6de jaar ASO, KSO, TSO of een 7de jaar BSO. Dat diploma geeft toegang tot het hoger onderwijs.

Tienerschool

Tienerscholen doorbreken de klassieke structuur van het onderwijs. Leerlingen brengen vier jaar door in het lager onderwijs, vier kaar in de Tienerschool en vier jaar in het secundair onderwijs.

Meer informatie over de Tienerscholen staat hier of op tienerschool.brussels

Meer informatie

Raadpleeg de scholengids, contacteer het CLB of surf naar www.onderwijskiezer.be.

Een school of studierichting zoeken