Gewoon secundair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn in het secundair onderwijs 6 leerjaren. In Brussel zijn er meer dan 40 Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs. Voor bepaalde BSO-, TSO- en KSO-richtingen zijn er 7de specialisatiejaren.
Afbeelding structuur secundair onderwijs

De structuur van het gewoon secundair onderwijs

Het secundair onderwijs bestaat uit drie graden. 

In de eerste graad krijgt uw kind een brede basisvorming waarin hij of zij kennismaakt met veel verschillende vakken. Starten doet uw kind in het 1ste leerjaar A, om in de tweede graad door te gaan in het algemeen secundair onderwijs (ASO), het kunstsecundair onderwijs (KSO) of het technisch secundair onderwijs (TSO). Ligt de focus van uw kind eerder op het beroepssecundair onderwijs (BSO)? Dan is het aangeraden om hem of haar te laten starten in het 1ste leerjaar B.

Vanaf de tweede graad (3de en 4de jaar) kiest uw kind een studierichting binnen een van de vier onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO. Een andere mogelijkheid is ‘duaal leren’ in een Centrum voor Leren en Werken, in de leertijd of in het voltijds onderwijs (TSO, BSO).

Diploma secundair onderwijs

Wie slaagt voor het 6de leerjaar ASO, KSO, TSO of het 7de jaar BSO, behaalt een diploma secundair onderwijs. Ook binnen duaal leren is het naargelang de opleiding en de voorwaarden mogelijk om een diploma secundair onderwijs te behalen. Met dat diploma kunnen leerlingen verder studeren in het hoger onderwijs.

Tienerschool

Op 1 september 2018 start de eerste Tienerschool in Brussel. De Tienerschool is een gloednieuw schoolconcept op maat van Brusselse tieners. Ze brengt leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs samen. 

Meer informatie over de Tienerscholen staat hier of op tienerschool.brussels

Meer informatie

Raadpleeg de scholengids, contacteer het CLB of surf naar www.onderwijskiezer.be.

Een school of studierichting zoeken