Ik behaalde mijn diploma van leerkracht in het Franstalig onderwijs. Kan ik lesgeven in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel?

 

Gelijkwaardigheid van diploma

Als u wilt lesgeven met een buitenlands of een Franstalig diploma in het Nederlandstalig onderwijs (in Brussel of in Vlaanderen), dan moet u uw diploma eerst gelijkwaardig laten verklaren met een Vlaams diploma.

Meer informatie en de nodige aanvraagformulieren vindt u terug op de website van NARIC Vlaanderen.

 

Vaardig in de Nederlandse onderwijstaal

Om in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel les te kunnen geven, moet u kunnen aantonen dat u de onderwijstaal, het Nederlands, kent. U kunt uw taalkennis aantonen met:

  • het bekwaamheidsbewijs Nederlands waarop uw aanstelling steunt of kan steunen. Het volstaat dat u uw basisdiploma of bewijs van pedagogische bekwaamheid in het Nederlands behaalde.
  • een getuigschrift van een erkende taalopleiding Nederlands of een certificaat van een taalexamen Nederlands. 

Indien u nog niet voldoet aan de taalvereisten en de school kan geen andere kandidaat vinden, dan kan de inrichtende macht voor u een taalafwijking aanvragen. Zo kunt u toch starten in het onderwijs en heeft u tijd om de vereisten met betrekking tot de taalregelgeving in orde te brengen.

Lees de omzendbrief ‘Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs'.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.