Hoeveel leerlingen telt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel?

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel telt in totaal ongeveer honderdduizend kleuters, leerlingen, studenten en cursisten.

Voor het kleuter-, lager- en secundair onderwijs bezit de VGC heel wat longitudinale cijfers. Voor het kleuter- en lager onderwijs gaan de cijfers terug tot het schooljaar 1979-1980, voor het secundair onderwijs zijn er cijfers vanaf 1991-1992. De bron ervan? In september en februari vraagt de VGC gegevens aan de scholen over de leerlingen.  Dit zijn de zogenaamde 'septembertelling' en 'februaritelling'.

Bekijk de cijfers van de VGC-leerlingentellingen.
 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.