Hoe kan ik een beroep doen op bijzondere jeugdzorg?

Bijzondere jeugdzorg biedt uiteenlopende vormen van hulp voor jongeren: in dagcentra, in residentiële opvang, via trajectbegeleiding, via thuisbegeleiding …

Deze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk, een school kan dus niet zomaar aankloppen bij de bijzondere jeugdzorg. Er moet eerst een aanmelding gebeuren via het Comité Bijzondere Jeugdzorg (cbj). Het Comité gaat vervolgens na wat de meest gepaste hulp is. Hulpverlening via het Comité gebeurt altijd met instemming van de ouders.

 

Meer informatie

Lees de brochure ‘Jij en het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg’.

 

Contactgegevens

Comité Bijzondere Jeugdzorg Brussel
Leuvenseplein 12 bus 2
1000 Brussel
Tel.: 02 210 63 20
E-mail: regiobjb.brabantbrussel@jongerenwelzijn.be

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.