Ondersteuning

117 resultaten gevonden
De Brusselse Regering trekt sinds 2011 jaarlijks 2,6 miljoen euro uit voor bijkomende opleidingstrajecten in het Brussels hoofdstedelijk gewest. In 2016 worden aan Nederlandstalige kant 5 opleidingen ingericht, met de VGC in een regierol.
Het ‘Programma Preventie Schoolverzuim’ is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via dit Programma stelt het Gewest financiële middelen ter beschikking om projecten voor spijbelpreventie op te zetten in scholen. De dienst scholen bij Perspective.brussels coördineert het programma en werkt hierbij samen met de VGC.
Nederlandstalige basisscholen in Brussel die werken aan een kwaliteitsvolle opvang om brede ontwikkelingskansen te creëren voor de kinderen, kunnen daarvoor subsidies van de VGC krijgen.
In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren (cultuur, sport, welzijn …) samen met één of meer scholen.
De VGC-sportdienst ondersteunt, samen met partners zoals Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en vzw Buurtsport, sportactiviteiten in en rond Nederlandstalige scholen in Brussel. Hieronder vindt u voorbeelden van deze sportondersteuning, en waar u terechtkunt voor meer informatie.
De 22 Brusselse gemeenschapscentra hebben een gevarieerd aanbod voor de scholen met zowel grote als kleine theater-, dans-, film- en muziekvoorstellingen, en een uitgebreide kunsteducatieve werking: workshops, tentoonstellingen, rondleidingen in musea.
Het team van Logo Brussel ondersteunt scholen om hun gezondheids- en welzijnsbeleid uit te werken. Daarvoor werkt Logo samen met Brusselse partners, zoals het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel. Het Logo- aanbod is complementair aan de ondersteuning van de CLB’s en de scholengemeenschappen.
Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt Nederlandstalige scholen, leerkrachten en onderwijspartners in Brussel om de leer- en ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te vergroten.
Brusselse basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs kunnen bij de VGC subsidies krijgen voor educatieve initiatieven die zij organiseren. Het gaat over initiatieven die een extra stimulans geven aan het onderwijs. Voor initiatieven die starten tijdens het eerste trimester van het schooljaar 2018-2019, moet de subsidieaanvraag voor educatieve initiatieven ingediend zijn ten laatste op 7 juli 2018.
Tegen 2019 moeten er in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel minstens 3.000 plaatsen bijkomen. Om de capaciteit uit te breiden investeert de VGC in extra infrastructuur.

Pages